Genel ve Bölgesel Kolon Geçiş Süresi Ölçümü

Medifactia Transit - Pellets

Özellikler

  • Transit-Pellets Methodu™ cinsiyet özelinde referans değerlerine dayanarak kapsamlı bir kolonik geçiş profili sağlar.
  • Bağırsak geçiş süresini hem genel hem de bölgesel olarak değerlendirir.
  • 6. Gün alınan kapsüller sayesinde hızlı geçişi de tespit eder.
  • Analiz için tek X-ray yeterlidir.
  • GI Görüntüleme Sistemi hekimin hastaya özel rapor oluşturmasını sağlar.
  • Kapsül şeklindeki radyoopak işaretler tek hastanın kullanımı için paketlenmiştir.
  • Transit-Pellets Methodu™ ‘nicel’ özelliklidir ve her hasta için sayısal CTT değeri verir. Değerler, alınan son kapsül ile X-ray arasındaki nispeten kısa sürede (12 saatte) ölçülür.

GI GÖRÜNTÜLEME SİSTEMİ

MEDİFACTİA TRANSİT-PALLETS MOCKUP

GI Görüntüleme Sistemi web tabanlı bir sistemdir ve tüm akıllı cihazlarda  7/24 kullanım için uygundur.

MEDİFACTİA TRANSİT-PALLETS RÖNTGEN

KAPSÜL KULLANIM ŞEMASI

MEDİFACTİA TRANSİT-PALLETS TABLO

Bölgesel Geçiş Süresi Üst Referans Değerleri:

MEDİFACTİA TRANSİT-PALLETS

Transit-Pellet metoduna göre kadın ve erkek íçin günlere göre bölgesel kolon geçiş süresi üst referans değerleri ( Abrahamsson et al 1988).
Toplam Ağızdan anüse – değerleri 114 kadın ve 85 erkek ölçümlerine dayanmaktadır.
(Törnblom et al 2014, Sadık et al 2003, Abrahamsson et al 1988).

MEDİFACTİA TRANSİT-PALLETS AÇIKLAMA