Arter Tespit ve Ligasyonu
(Arterial Detection Ligation)

Angiodin

En iyi çözümler için ışıklandırılmış ve klavuzlu esnek izleme
 • Angiodin-Procto, Sürekli Dalga (CW) ve PW, M M+PW kipleri gibi ileri seviye Doppler kan akım konumu yöntemleriyle, hemoroidal arterlerin hızlı ve net bir şekilde tespit edilmesine olanak sağlamaktadır.
 • Angiodin-Procto, LDL-2 LED ışıklı  proktoskopla kombinasyon halinde, 2 ç aşama 3. aşama ve 4. aşama hemoroidal hastalığın guvenli ve etkin bir şekilde tedavi edilebilmesi için benzersiz düzeyde net kontrol erişim sağlamaktadır.
 • Cihaz hem bir dokunmatik ekran ile hem de 4 kademeli ayak
  pedali yordamiyla elle kontrol edilebilmektedir .
ANGİODİN PROCTO ADL

Doppler Unit LDL-2 Proktoskop

Fonksiyonel ve daha geniş çalışma
penceresi sayesinde, farklı tekniklere
uyumludur. LDL-2’nin sahip olduğu daha
geniş çalışma penceresi ve daha geniş iç
çapı, derin bir Ligasyon yapılmasına
olanak sağlamakta olup (8mm ile sınırlı
değildir) bu da diğer konvansiyonel
Doppler destekli proktoskoplara göre oldukça yüksektir.

 

 

 

 

Proktoskobun çıkartılabilen üst kısmı,
lazer uygulamalarına uyumlu hale
gelmesine olanak sağlar.

 

34/35mm olan daha geniş iç çapı,
cerrahın çift enstrüman ile çalışmasına
ve kolay manipüle etmesine olanak
sağlamaktadır.

LDL-2 Pro

Daha derin ve efektif Doppler
pozisyonu -Piazzo Doppler probu
8 Mhz.’dir. Bu Prob, çalışma
penceresi yönünde 13° eğimlidir.

• Çok eksenli eliptik Ligasyon Yuvası
Slot »

• LED-Işık kaynağı anal kanalın, daha iyi
ve gerçekçi şekilde aydınlatılmasına
olanak sağlamaktadır.
• Kırılmaz yüksek kalitede medikal
Lexan® polikarbon
LDL-2 Proktoskobu; şeffaf bir yapıya sahip olup, gövdesi boyunca
bir çalışma penceresi bulunmaktadır. Bu pencere rektum yüzeyine
erişim için özel olarak tasarlanmıştır.
Proktoskop gövdesinde dahili bir Doppler sensörü bulunmaktadır.
Bu sensör; çalışma penceresine 13° ‘lik açıyla konumlandırılmıştır.
Proktoskop, bu açı ve entegre LED ışıkları sayesinde güvenli ve daha
kolay arter tespiti yapmaya olanak sağlar.
LED ışıklar, çalışma penceresine paralel şekilde konumlandırılmıştır.
Bu sayede çok daha net bir çalışma alanı sağlamaktadır.
Doppler ve ışık kaynağı için birleştirilmiş Tek Bağlantı Kablosu

ANGİODİN PROCTO ADL EK MONITOR

Çoklu Mod

Sistem, iki tip ultrason modu ile çalışmaktadır: Sürekli dalga (CW) ve darbeli dalga (PW);
aynı zamanda yansıtılan ultrason sinyalinin iki farklı görüntüleme moduyla da sunmaktadır
(Spektral - CW/ PW ve Renk Haritalaması - M veya M + PW).
 • LDL-2 Proktoskobu; şeffaf bir yapıya sahip olup, gövdesi boyunca
  bir çalışma penceresi bulunmaktadır. Bu pencere rektum yüzeyine
  erişim için özel olarak tasarlanmıştır.
 • Proktoskop gövdesinde dahili bir Doppler sensörü bulunmaktadır.
  Bu sensör; çalışma penceresine 13° ‘lik açıyla konumlandırılmıştır.
 • Proktoskop, bu açı ve entegre LED ışıkları sayesinde güvenli ve daha
  kolay arter tespiti yapmaya olanak sağlar.
  LED ışıklar, çalışma penceresine paralel şekilde konumlandırılmıştır.
  Bu sayede çok daha net bir çalışma alanı sağlamaktadır
ANGİODİN PROCTO ADL EK GRAFİK

CW MOD

Çalışma kolaylığı sağlaması veya piyasada yaygın olarak kullanılan
sistemlerle benzer olma nedenleri ile ses ve görüntü yoluyla
hedeflenen arterin yaklaşık yerini kolaylıkla bildirmektedir.
Arterin doğru konumunun tespit edilebilmesi için sap kısmı,
proktoskobu saat yönünde döndürmek için kullanılmaktadır. Prob ve
sistem ekranında bulunan yuvarlak saat ekranı ile tam olarak
örtüşmelidir.
ANGİODİN PROCTO ADL EK GRAFİK

PW MOD

Sistem, CW Modunda arterinin konumunun ilk olarak tespitinden sonra,
arter derinliğinin net olarak belirlenmesine olanak sağlamaktadır.
PW Modu, görüntüleme derinliğine uygun en iyi sinyali yakalamak
suretiyle, pedalı kullanarak görüntüleme derinliğinin bulunmasına
olanak sağlamaktadır (görüntüleme çubuğunu yukarı veya aşağı
hareket ettirerek).
Ekrandaki görüntü, arter veya toplardamar için tipik olan darbe dalgasının
grafik karakteristiğini yansıtmaktadır. Bu aşamada arter, tespit edilen
derinliğe bağlı olarak çalışma penceresi içerisinden bağlanabilir.
ANGİODİN PROCTO ADL EK GRAFİK

M+PW MOD

Bu mod; menzil içinde olan, hem tüm damarların derinliğinin eş zamanlı
olarak «görüntülenmesine» hem de bu damarların yarattığı Doppler
sesinin duyulmasına olanak sağlamaktadır. Bir kan akış diyagramı ve
görüntüsünü vermektedir.

Prosedür

Sistem, iki tip ultrason modu ile çalışmaktadır: Sürekli dalga (CW) ve darbeli dalga (PW);
aynı zamanda yansıtılan ultrason sinyalinin iki farklı görüntüleme moduyla da sunmaktadır
(Spektral - CW/ PW ve Renk Haritalaması - M veya M + PW).

Tespit edilen konum saat yönüne doğru cihaz üzerinden ya da ayak pedalı ile seçilebilir

Yapılan ek prosedürler için cihaz üzerinden text butonuyla işleme ait sembol seçilerek işaretlenebilir

Yapılan sütürle bağlama (ligasyon) işlemi cihaz üzerinden ya da ayak pedalı ile işaretlenebilmektedir.

Hastanın dosyası için yazıcı butonuna basarak son rapor yazdırılabilir.

Aksesuarlar

ANGİODİN PROCTO ADL - PEDAL

Evrensel Ayak Pedalı

Bu pedal modülü; cerrah
tarafından, Angiodin
Procto' nun tüm özelliklerini
kolaylıkla kullanmasını
sağlamak amacıyla
tasarlanmıştır.
ANGİODİN PROCTO ADL MONITOR

Yazıcı

Alınan rapor, hasta takibi veya
idari amaçlar için kullanılabilir.
ANGİODİN PROCTO ADL MAKAS

Needle Holder
(Portegü)

Düz sütür tutucu
TC Tip işaretli
ANGİODİN PROCTO ADL AKSESUAR

Yuvarlak Gövdeli İğne

Yuvarlak gövdeli atravmatik iğne
Antibakteriyel kaplama
Örgülü emilebilir sütür
İplik 75 cm - İğne 26 mm - 5/8